Kategoria: LaTeX

Krótki kurs LaTeXa cz.3

2008 Styczeń 20 – 22:21

Skok na głęboką wodę 🙂

Jak ktoś chce sie krotko i dobrze nauczyć LaTeXa to niech przejrzy ten przykładowy kod który przygotowałem. Tłumaczy on działanie podstawowych komend i pakietów (package). Ale najpierw parę słów co do kultury pisania w LaTeX.

Przykładowy kod

%%%%%%%%%%%%%%% tu sie zaczyna nagłówek dokumentu % jak widać to jest komentarz
 \documentclass[a4paper,12pt]{article} % definicja typu dokumentu [format strony a4,rozmiar czcionki 12]{typ artykuł}
 \renewcommand{\baselinestretch}{1.5} % zmiana przerw pomiędzy liniami na {1.5}
 \usepackage{graphicx} % pakiet do wklejania grafiki
 \usepackage{amsmath} % pakiet potrzebny do \eqref
 \usepackage{amssymb} % pakiet potrzebny do \blacksquare i \mathbb
 \usepackage[T1]{fontenc} % pakiet to komendy \k - ogonek (a e)
 \usepackage[cp1250]{inputenc} % pakiet ze można pisać polskimi literami, a nie \l = ł itp
%\usepackage{hyperref} % raczej niepotrzebne
%\usepackage{amsfonts} % raczej niepotrzebne

 \newtheorem{theorem}{Twierdzenie}[section] % definicja środowiska Twierdzenie
 \newtheorem{lemma}{Lemat}[section] % definicja środowiska Lemat
 \newtheorem{conclusion}{Wniosek}[section]
 \newtheorem{example}{Przyk\l ad}[section] % dla bezpieczeństwa pisze w definicji \l zamiast l
 \newenvironment{case}{\noindent\textbf{UWAGA}\\ \bf}{} % definicja środowiska UWAGA
 \newenvironment{proof}{\noindent\textsc{Dow\'{o}d.}}{\hfill$\blacksquare$\medskip} % definicja środowiska Dowód
%%%%%%%%%%%%% tu sie kończy nagłówek dokumentu

%%%%%%%%%% początek właściwego dokumentu
 \begin{document}
%\addtocontents{toc}{\protect\thispagestyle{empty}\protect\baselineskip 4ex}
 \title{TYTUŁ} % tytuł pracy
 \author{Autor} % autor pracy
\date{} % aby sie nie pojawiła zostawić nawiasy puste, brak tej komendy wstawia datę dzisiejsza
\maketitle % utworzenie strony tytułowej

\begin{abstract}
\noindent Streszczenie (tu piszemy abstrakt)\\
{{\bf Słowa kluczowe} ???}
\end{abstract}

\newpage % kończy stronę i zaczyna od nowej

\tableofcontents % wstawienie spisu treści

\newpage

\section{Wstep} % duży rozdział

\begin{theorem}
Przykładowetwierdzenie z automatyczna numeracja.
\end{theorem}

\subsection{Podrozdzial} \label{pod1} % podrozdział

\begin{theorem}
Przykładowetwierdzenie z automatyczna numeracja.
\end{theorem}

\begin{proof}
To jest treść dowodu.
\end{proof}

\subsubsection{Podpodrozdzial}

\section{Rozdzial 2} % duży rozdział
\subsection{Podrozdzial} % podrozdział
\subsubsection{Podpodrozdzial} \label{podpod2}

Aby przełamać linie należy użyć komendy $\backslash\backslash$.
Linia jest tylko przełamana ale akapit nie jest przerwany, dlatego następna linia nie zaczyna sie od wcięcia.\\
N
a
p
r
z
y\\
k\\
l\\
a
d.\\
Ale dwa ENTERY przełamują linie i tworzą nowy akapit od wcięcia.\\
Zwykły ENTER nie przełamuje linii, jest traktowany jako "pusty znak" czyli spacja.\\
Parę spacji jest traktowane jako jedna spacja.
Można wymuszać większe spacje -> patrz pliki help.\\ %\ \hspace \vspace \bigskip \smallskip \medskip

Teraz napiszemy mały wzór $\frac{a}{b}=\sum\limits_c^d e$. Ten wzór biegnie razem z tekstem.\\
Teraz napiszemy duży wzór (bez numeracji)
\[
\frac{a}{b}=\sum\limits_c^d e
\]
Teraz napiszemy duży wzór (z numeracja)
\begin{equation}\label{wzor1} %komenda \label służy do nadania etykiety później używanej w numeracji automatycznej
\frac{a}{b}=\sum\limits_c^d e
\end{equation}

\begin{equation}\label{wzor2} %komenda \label służy do nadania etykiety później używanej w numeracji automatycznej
\frac{a}{b}=\sum\limits_{c_2}^{d_2} {e_2}
\end{equation}

\begin{equation}\label{wzor3} %komenda \label służy do nadania etykiety później używanej w numeracji automatycznej
\lim\limits_{b\rightarrow\infty} \Delta\epsilon\tau\rho\xi\nu\Xi\Psi\Phi\Delta \prod\vec{dfg}
\end{equation}

Teraz wypiszemy numery wzorów \eqref{wzor2}, \eqref{wzor3} oraz rozdziałów \ref{pod1}, \ref{podpod2}. Wypisaliśmy numery rozdziałów nie znając ich wcześniej, ponieważ korzystaliśmy jedynie z etykiet (label) które im nadaliśmy.

\begin{theorem}
To jest środowisko THEOREM. Możemy mu również nadać etykietę i użyć automatycznej numeracji.
\end{theorem}

\begin{lemma}
To jest lemat. Środowiska THEOREM i LEMMA są po angielsku (ogólnie używane nazwy przez matematyków na całym świecie piszących w \LaTeX) ale efekt jest po polsku, to z powodu odpowiedniej definicji w nagłówku.
\end{lemma}

\begin{theorem}
Przykładowe twierdzenie z automatyczna numeracja.
\end{theorem}

\begin{theorem}
Przykładowe twierdzenie z automatyczna numeracja.
\end{theorem}

\includegraphics[scale=1]{obrazek.png} % najprostszy sposób dodania grafiki, najlepiej jako png ponieważ nie trzeba przekonwertowywać i używać skomplikowanych zmiennych (scale - jedyne obowiązkowe przy png)

\begin{figure}[htbp] % panowanie nad obrazkiem :) + możliwość dodania opisu
%h=(here) tutaj
%t=(top) góra strony
%b=(bottom) dół strony
%p(page)=na stronie z tył z samymi grafikami i obrazkami
\vspace{1cm}
\includegraphics[scale=1]{obrazek.png}
\caption{Obrazek to 1 cm + PNG} %opis obrazka
\end{figure}

\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{bibcheng}S. Cheng, {\it On a class of fourth order linear recurrence
equations}, J. Math. \& Math. Sci. {\bf 7} (1984) 131--149.

\bibitem{bib1}
Costam 1

\bibitem{bib2}
Costam 2

\bibitem{bib3}
Costam 3

\bibitem{bib4}
Costam 4
\end{thebibliography}

\end{document}

No to by bylo na tyle 🙂

Pojedyncze % zasadniczo nie robia nic, tylko zaznaczaja gdzie sie linia dzieli.
Plik źródłowy omówiony powyżej można ściągnąć:
gotowiec1.tex (z komentarzami i pomocą)
gotowiec2.tex (bez komentarzy)

Mała pomoc w pisaniu:
Latex Help Book (1,6Mb)
Latex2e (0,1Mb)
Nie takie krotkie wprowadzenie do LaTeX (PL) – bardzo dobre
Nie takie krotkie wprowadzenie do LaTeX (EN)
D.E.KNUTH Oryginalny podrecznik do TeX, LaTeX

Chwila na omówienie rozszerzeń plików:

 • TEX – plik z kodem
 • DVI – wyjściowy plik (coś w stylu PDFa), powstaje jak użyjesz latex.exe
 • LOG – WAŻNY, opis błędów i ostrzeżeń przy kompilacji
 • PDF – PDF 🙂 powstaje jak użyjesz pdflatex.exe
 • PS – plik PostScripta, do obejrzenia GhostView’em
 • TOC – plik ze spisem treści (Table of Contents)
 • AUX – plik auxilary, kontroluje cytowania i odwołania do numerów wzorów
 1. 2 komentarze to “Krótki kurs LaTeXa cz.3”

 2. Jeśli mogę zauważyć to po skompilowaniu jest jedno niedopełnione i jedno przepełnione pudełko:)
  Jak ktoś chce, to podaję kod:
  %%%%%%%%%%%%%%% tu sie zaczyna nagłówek dokumentu % jak widać to jest komentarz
  \documentclass[a4paper,12pt]{article} % definicja typu dokumentu [format strony a4,rozmiar czcionki 12]{typ artykuł}
  \renewcommand{\baselinestretch}{1.5} % zmiana przerw pomiędzy liniami na {1.5}
  \usepackage{graphicx} % pakiet do wklejania grafiki
  \usepackage{amsmath} % pakiet potrzebny do \eqref
  \usepackage{amssymb} % pakiet potrzebny do \blacksquare i \mathbb
  \usepackage[T1]{fontenc} % pakiet to komendy \k – ogonek (a e)
  \usepackage[cp1250]{inputenc} % pakiet ze można pisać polskimi literami, a nie \l = ł itp
  %\usepackage{hyperref} % raczej niepotrzebne
  %\usepackage{amsfonts} % raczej niepotrzebne

  \newtheorem{theorem}{Twierdzenie}[section] % definicja środowiska Twierdzenie
  \newtheorem{lemma}{Lemat}[section] % definicja środowiska Lemat
  \newtheorem{conclusion}{Wniosek}[section]
  \newtheorem{example}{Przyk\l ad}[section] % dla bezpieczeństwa pisze w definicji \l zamiast l
  \newenvironment{case}{\noindent\textbf{UWAGA}\\ \bf}{} % definicja środowiska UWAGA
  \newenvironment{proof}{\noindent\textsc{Dow\'{o}d.}}{\hfill$\blacksquare$\medskip} % definicja środowiska Dowód
  %%%%%%%%%%%%% tu sie kończy nagłówek dokumentu

  %%%%%%%%%% początek właściwego dokumentu
  \begin{document}
  %\addtocontents{toc}{\protect\thispagestyle{empty}\protect\baselineskip 4ex}
  \title{TYTUŁ} % tytuł pracy
  \author{Autor} % autor pracy
  \date{} % aby sie nie pojawiła zostawić nawiasy puste, brak tej komendy wstawia datę dzisiejsza
  \maketitle % utworzenie strony tytułowej

  \begin{abstract}
  \noindent Streszczenie (tu piszemy abstrakt)\\
  {{\bf Słowa kluczowe} ???}
  \end{abstract}

  \newpage % kończy stronę i zaczyna od nowej

  \tableofcontents % wstawienie spisu treści

  \newpage

  \section{Wstep} % duży rozdział

  \begin{theorem}
  Przykładowetwierdzenie z automatyczna numeracja.
  \end{theorem}

  \subsection{Podrozdzial} \label{pod1} % podrozdział

  \begin{theorem}
  Przykładowetwierdzenie z automatyczna numeracja.
  \end{theorem}

  \begin{proof}
  To jest treść dowodu.
  \end{proof}

  \subsubsection{Podpodrozdzial}

  \section{Rozdzial 2} % duży rozdział
  \subsection{Podrozdzial} % podrozdział
  \subsubsection{Podpodrozdzial} \label{podpod2}
  Aby przełamać linie należy użyć komendy $\backslash\backslash$.
  Linia jest tylko przełamana ale akapit nie jest przerwany, dlatego następna linia nie zaczyna sie od wcięcia.\\
  N
  a
  p
  r
  z
  y\\
  k\\
  l\\
  a
  d.\\
  Ale dwa ENTERY przełamują linie i tworzą nowy akapit od wcięcia.\\
  Zwykły ENTER nie przełamuje linii, jest traktowany jako „pusty znak” czyli spacja.\\
  Parę spacji jest traktowane jako jedna spacja.
  Można wymuszać większe spacje -> patrz pliki help.\\ %\ \hspace \vspace \bigskip \smallskip \medskip
  Teraz napiszemy mały wzór $\frac{a}{b}=\sum\limits_c^d e$. Ten wzór biegnie razem z tekstem.\\
  Teraz napiszemy duży wzór (bez numeracji)
  \[
  \frac{a}{b}=\sum\limits_c^d e
  \]
  Teraz napiszemy duży wzór (z numeracja)
  \begin{equation}\label{wzor1} %komenda \label służy do nadania etykiety później używanej w numeracji automatycznej
  \frac{a}{b}=\sum\limits_c^d e
  \end{equation}

  \begin{equation}\label{wzor2} %komenda \label służy do nadania etykiety później używanej w numeracji automatycznej
  \frac{a}{b}=\sum\limits_{c_2}^{d_2} {e_2}
  \end{equation}

  \begin{equation}\label{wzor3} %komenda \label służy do nadania etykiety później używanej w numeracji automatycznej
  \lim\limits_{b\rightarrow\infty} \Delta\epsilon\tau\rho\xi\nu\Xi\Psi\Phi\Delta \prod\vec{dfg}
  \end{equation}

  Teraz wypiszemy numery wzorów \eqref{wzor2}, \eqref{wzor3} oraz rozdziałów \ref{pod1}, \ref{podpod2}. Wypisaliśmy numery rozdziałów nie znając ich wcześniej, ponieważ korzystaliśmy jedynie z etykiet (label) które im nadaliśmy.

  \begin{theorem}
  To jest środowisko THEOREM.\\
  Możemy mu również nadać etykietę i użyć automatycznej numeracji.
  \end{theorem}

  \begin{lemma}
  To jest lemat. Środowiska THEOREM i LEMMA są po angielsku (ogólnie używane nazwy przez matematyków na całym świecie piszących w \LaTeX) ale efekt jest po polsku, to z powodu odpowiedniej definicji w nagłówku.
  \end{lemma}

  \begin{theorem}
  Przykładowe twierdzenie z automatyczna numeracja.
  \end{theorem}

  \begin{theorem}
  Przykładowe twierdzenie z automatyczna numeracja.
  \end{theorem}

  \includegraphics[scale=1]{obrazek.png} % najprostszy sposób dodania grafiki, najlepiej jako png ponieważ nie trzeba przekonwertowywać i używać skomplikowanych zmiennych (scale – jedyne obowiązkowe przy png)

  \begin{figure}[htbp] % panowanie nad obrazkiem 🙂 + możliwość dodania opisu
  %h=(here) tutaj
  %t=(top) góra strony
  %b=(bottom) dół strony
  %p(page)=na stronie z tył z samymi grafikami i obrazkami
  \vspace{1cm}
  \includegraphics[scale=1]{obrazek.png}
  \caption{Obrazek to 1 cm + PNG} %opis obrazka
  \end{figure}

  \begin{thebibliography}{9}
  \bibitem{bibcheng}S. Cheng, {\it On a class of fourth order linear recurrence
  equations}, J. Math. \& Math. Sci. {\bf 7} (1984) 131–149.

  \bibitem{bib1}
  Costam 1

  \bibitem{bib2}
  Costam 2

  \bibitem{bib3}
  Costam 3

  \bibitem{bib4}
  Costam 4
  \end{thebibliography}

  \end{document}

  Kto jest chętny niech znajdzie różnice :D:D:D:D

  By Kasikn77 on Sty 9, 2009

 3. Z „pudelkami” to nie walcze 😉 byleby ladnie wygladalo.
  Jesli jednak nie lubisz warningow, to polecam poszukac komendy zwiekszajacej tolerancyjnosc LaTeXa 😀

  By Yunnan on Sty 16, 2009

Sorry, comments for this entry are closed at this time.