Kategoria: LaTeX

Krótki kurs LaTeXa cz.2

2008 Styczeń 20 – 10:38

Pierwsze kroki

documentclass{article} % rodzaj dokumentu
\begin{document} % ! treść, jak BODY w HTMLu
\title{Tytul} % tytuł
\author{Miszczu Leper's} % autor
\date{} % data (jeśli tej komendy nie będzie, aktualna data pojawi sie automatycznie, jeśli nawias będzie pusty jak tu, data nie pojawi sie
\maketitle % utwórz stronę tytułową (używa wpisów z komend \title, \author, \date)
\section{Wstep} % rozdział 1 (tytuł Wstęp)
Jestem bokserem (damskim : ) % <-- : - )
\end{document} % ! zakończ dokument

Takie coś można już skompilować i obejrzeć. Pogrubione (z ! w opisie) sa komendy obowiązkowe.
Do kompilacji używamy głównie dwóch programów latex.exe oraz pdflatex.exe (Windows).
Pierwszy tworzy plik DVI (do obejrzenia yap.exe lub dviwin.exe), drugi (nie trudno sie domyślić) PDFa (do obejrzenia Acrobat Reader).

Parę slow co do nagłówka a dokładnie komendy \documentclass{article}.
Jak ktoś chce wiedzieć co może wpisać zamiast article niech poszuka helpa w necie. Ja raczej nie używam innych class (no chyba że book, albo jakieś specjalnie zdefiniowane na konferencje lub do pejperów).
We wcześniejszym LaTeXu pisało sie \documentstyle{article}, ale użycie tego starego nagłówka spowoduje przejście kompilatora w tryb kompatybilności lub wyskoczy eror.
W TeXu w ogóle nie było nagłówka. Jedynie ważne było zakończenie pliku komenda \end lub \bye.

Trochę kultury 🙂

 • po kropce i przecinku spacja, przed kropką, przecinkiem, dwukropkiem bez spacji
 • kropki i przecinki (jeśli to możliwe) nie powinny być pisane w trybie math$” i „$„, jedynie w przypadku uzywania wyróżnionego trybu math -> „\[” i „]\” lub „$$” i „$$
 • nawet jedna zmienna w zdaniu powinna być w trybie zwykłym math aby była kursywa np. $U$ (zaoszczędza to pisania, i powoduje ze plik jest czytelniejszy)
 • proofy, theoremy i lemmaty najlepiej robić korzystając ze środowisk np. \begin{lemma} tresc lematu \end{lemma}
 • jeśli czegoś nie wiesz przeczytaj helpa, a nie kombinuj, bo może brzydko wyjść

Parę słów o składni (syntaxie)

 • % oznacza komentarz
 • \ oznacza wywołanie komendy
 • { } ( ) [ ] rożne sposoby podawania danych do komendy (najczęściej { } )
 • \begin{proof} początek środowiska proof, \end{proof} koniec środowiska proof, każde środowisko musi mieć początek i koniec
 • \par początek paragrafu + wcięcie akapitu
 • \\ przełamanie linii, bez kończenia paragrafu
 • \begin{equation}\end{equation} wyśrodkowane środowisko matematyczne (z numerami wzorów), częściej używane \[]\ (bez numeracji wzorów) (jeszcze czasami używa się $$$$ ale to jest ze starego TeXa i już raczej zanika)

Sorry, comments for this entry are closed at this time.